Suomen Inkeri-liitto

Etusivu

Suomen Inkeri-liitto ry (Liitto) on suomen kielellä toimiva yhdistys, joka toimii Suomessa asuvien inkerinsuomalaisten yhdyssiteenä.
Liitolla on jäsenyhdistyksiä, joiden keskusjärjestönä se toimii. Liittoon kuuluu myös henkilöjäseniä.
Toiminnan tarkoituksena on lisätä laajemminkin Inkeri-tietoutta ja vaalia inkeriläisen kulttuurin säilymistä jälkipolville.
Liitto järjestää mm. teematapaamisia, matkoja ja juhlia sekä tukee Inkeri-aiheista kirjallisuutta ja siitä tiedottamista.
Toiminnassa on tärkeätä yhteistyö seurakuntien ja kaikkien inkerinsuomalaisia tukevien järjestöjen kanssa.

Inkeri ja inkeriläisyys - muistot talteen, arkistot haltuun

Inkeriläisten sivistyssäätiö on käynnistänyt 2018 Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -yhteistyöhankkeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Kansallisarkiston kanssa. Tästä linkistä hankkeen sivuille.

Hanke on arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, jossa pyritään edistämään arkistoaineistojen hankintaa haastatteluita tekemällä ja vastaanottamalla inkerinsuomalaisten henkilöiden alkuperäisaineistoja mm. päiväkirjoja, kirjeitä ja valokuvia. Henkilöarkistojen lisäksi talteen pyritään saamaan inkeriläisten yhdistysten toimintaan liittyviä arkistoaineistoja.

Hankkeen puitteissa kartoitetaan eri muistiorganisaatioissa jo ennestään olevia Inkeriin ja inkeriläisyyteen liittyviä arkistoaineistoja. Aineistoja tullaan hankkeen myötä järjestämään ja digitoimaan, jotta niiden saavutettavuus ja käytettävyys paranisivat.

Esite on luettavissa tästä.